Krajowy Plan Odbudowy

W ramach konsultacji społecznych a przede wszystkich w wyniku współpracy samorządu Gminy Komańcza i Cisna udało się wpisać do Krajowego Planu Odbudowy zadanie pt.: Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze łączące tradycje religie i ludzi „Szlak Wielkich Polaków – Papież i Kardynał”

Projekt zakłada utworzenie Szlaku Śladami Dwóch Kardynałów (Jan Paweł II, Stefan Kardynał Wyszyński) na odcinku Wisłok Wielki – Komańcza – Duszatyn- Cisna –Wetlina celem budowy dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością, w tym szlaków turystycznych, wiat wypoczynkowych, małej architektury, infrastruktury wspierającej transport niskoemisyjny, aplikacja mobilna stanowiąca przewodnik turystyki religijnej. Środki zarezerwowane na realizację projektu: 40 mln. zł
Trzy zadania ujęte w ramach ww. projektu dotyczą bezpośrednio gminy Komańcza.:
– Zadanie nr 3: Remont Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy,
– Zadanie nr 5: Rewitalizacje leśnej kolejki wąskotorowej,
– Zadanie nr 8: Zaadaptowanie niewykorzystanego budynku przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Centrum Dialogu Społecznego.
Zadania dotyczące gminy Komańcza oszacowano na 21 mln. zł

To dopiero przymiarki do środków unijnych. Mamy jednak nadzieję, że ostateczna kwota przeznaczona na „Rewitalizację leśnej kolejki wąskotorowej” będzie wystarczająca by przywrócić do życia i utworzyć atrakcję turystyczną w naszym regionie!

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowe tory w Komańczy

Dawno temu, jeszcze w czasach przed korona wirusem mieliśmy w planach ustawić ekspozycję, która będzie przypominała lata świetności kolejki wąskotorowej i promowała pomysł jej reaktywacji jako atrakcji turystycznej. Niestety z wielu powodów udało nam się to dopiero w ostatni piątek. Z kilku lokalizacji ostatecznie wybraliśmy sąsiedztwo dworca PKP Komańcza, gdzie za zgodą gminy nasza ekspozycja znalazła swoje miejsce. Ułożyliśmy wspólnym wysiłkiem dwie szyny oraz kilkanaście podkładów, które przypominają bocznicę kolejową. Na przygotowanych torach ustawiliśmy wagoniki kłonicowe z dłużycą oraz naszą drezynę. W pracach udział wzięło kilkanaście osób związanych z lokalnymi organizacjami skupionymi wokół naszej Fundacji. Ekspozycję jeszcze w tym tygodniu uzupełni duża tablica informacyjna. Znajdzie się nań miejsce na rys historyczny oraz informacje związane z planami reaktywacji torowiska.

Przygotowanie ekspozycji było możliwe dzięki wsparciu kilku podmiotów i zaangażowaniu lokalnych społeczników. W tym miejscu wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w przedsięwzięciu.

Podziękowania należą się także:

  • Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej za użyczenie oryginalnego taboru, który służył w czasach świetności Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej do zwożenia dłużycy z Lasów Państwowych do kombinatu drzewnego w Rzepedzi.
  • Firmie Budimex, która zorganizowała transport taboru.
  • gminie Komańcza, za pomoc w pozyskaniu materiałów i realizacji przedsięwzięcia.

W ostatnich dniach wpłynęło do nas pismo, w którym Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie p. Grażyna Zagrobelny pisze: „że przekazanie torowiska stworzy dla Fundacji formalno-prawne warunki do ubiegania się o środki pomocowe, do przygotowania i wykonania inwestycji a docelowo pozwoli na wznowienie ruchu turystycznego na trasie Rzepedź-Smolnik.” I dalej: „że istotnym efektem działań podjętych przez Fundację i samorząd gminy Komańcza, będzie także rozwój turystyczny i gospodarczy regionu a także zabezpieczenie i odnowienie zabytkowego układu komunikacyjnego” Trudno się z powyższym nie zgodzić. Dziękujemy p. Dyrektor za wnikliwą i jak najbardziej właściwą opinię w tej sprawie. Rada Fundacji zgadza się z całością tej oceny i wierzy, że dzięki współpracy lokalnych organizacji i samorządu możliwa będzie reaktywacja torowiska i utworzenie nań atrakcji turystycznej z korzyścią dla lokalnej społeczności i całego regionu.

Poważne deklaracje!

Jest ogromna szansa na przekazanie dużej ilości podkładów kolejowych na rzecz naszej fundacji i pomysłu reaktywacji kolejki oraz utworzenia szlaku drezyny rowerowych. Jest także deklaracja pozytywnej opinii dyrekcji regionalnej lasów państwowych w Krośnie co znacznie przybliża nas do celu.

Gdzieś w Argentynie

Większość mieszkańców naszego gminy pewnie nie wierzy, że reaktywacja wąskotorowej linii kolejowej Rzepedź-Smolnik jest możliwa.

My zaś wierzymy, że dzięki życzliwości władz, ogromnym wysiłkiem społecznym można uratować niszczejące zabytkowe torowisko dawnej kolejki hr. Potockiego. Pewne jest, że dzięki środkom unijnym można stworzyć atrakcje turystyczną z prawdziwego zdarzenia. Taką właśnie są drezyny. I mamy nadzieję że z czasem uda się pozyskać środki by doprowadzić linię do takiego stanu technicznego, który pozwoli na przejazdy prawdziwej kolejki wąskotorowej. Wiary i pewności siebie dodają nam takie inicjatywy jak ta w Argentynie. Gdzieś tam, pewne Stowarzyszenie działa na rzecz reaktywacji kolejki. A torowisko nie wygląda lepiej niż u nas… zerknijcie! Warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji.

Drezyna rowerowa po kolejarsku ?

Czy to możliwe? Wydaje się, że tak. Powstał ciekawy rysunek, który obrazuje to co tworzymy. Na razie na papierze ale większość podzespołów została już przetestowana w innych konstrukcjach więc ich przeniesienie do naszego nie powinno nastręczyć kłopotów.

Podstawowe założenia to:

  • styl retro, jak tylko się da po kolejarsku, wzorem dla nas jest wózek służący do zwożenia drewna;
  • hamulce klockowe;
  • dźwignia hamulca zaciągana z blokadą stopniową;
  • wykończenie drewniane, skórzane;
  • waga poniżej 130kg;
  • napęd dwu kierunkowy;
  • wspomaganie elektryczne napędu;

Drezyny rowerowe po słowacku…

W ramach roboczego wyjazdu i realizacji projektu pt.: „Piknik Sportowy na Torach” prowadziliśmy rozmowy z producentem drezyn rowerowych na Słowacji. Mając na uwadze doświadczenia związane z eksploatacją popularnych w Polsce Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych zastanawialiśmy się nad dwoma poważnymi zmianami: ułatwienia w napędzaniu drezyny oraz zmiana organizacji nawracania pojazdem. W pierwszym przypadku zdecydowaliśmy, że drezyny muszą być przystosowane do zamocowania modułowego wspomagania elektrycznego napędu co znacząco przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oraz umożliwi skorzystanie z drezyn także osobom starszym lub w małym stopniu niepełnosprawnym. W drugim wspólnie doszliśmy do porozumienia, że drezyny powinny być dwukierunkowe. Takie rozwiązanie jest w praktyce możliwe.

W najbliższym czasie zostanie zbudowany prototyp, który przyjedzie do nas na testy !

Čiernohronská železnica.

W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy na Słowację w celem przetestowania drezyn rowerowych. Jeszcze w tym roku mamy zamiar nabyć 1-2 drezyny do celów promocji ale także na potrzeby własne fundacji. W ramach planowanego spotkania omawiać także będziemy możliwość zamówienia ok. 20 drezyn z realizacją w pierwszej połowie przyszłego roku.