Zarys dziejów leśnej kolejki wąskotorowej Rzepedź – Duszatyn – Mików-Smolnik

Hrabia Józef Potocki z Rymanowa ożeniony z Heleną Czarnecką, dochował się syna Stanisława i czterech córek. Po jego śmierci w 1918 r. dobra Komańczy przejął syn hr. Stanisław Potocki (1894-1977), a każdej z 4 sióstr pozostawało prawo do własności i czerpania korzyści z majątku w znikomym ułamku. Na miejscu w Komańczy zarządzaniem majątku w okresie … Czytaj dalej Zarys dziejów leśnej kolejki wąskotorowej Rzepedź – Duszatyn – Mików-Smolnik