Przed nami

Małymi krokami, zmierzamy do celu Fundacji. Pozyskujemy wspólnie duże i małe granty. Działamy na rzecz naszej Gminy. Każdy z projektów przybliża nas do spełnienia naszych planów.

OrganizacjaTytuł projektuDotacja (zł)
Źródło
Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Lokalnych Komańczy
Wołoska Koliba – folkowe spotkania
na pasterskim szlaku.
24 650Województwo
Podkarpackie
Stowarzyszenie
Sportowo
Rekreacyjne
„Żbik-Komańcza”
Modernizacja istniejącej sieci szlaków
letnich i zimowych pt.: „Komańcza
otwarta przez cały rok”
18 410Województwo
Podkarpackie
Fundacja
„Chata Nad Wisłokiem”
Spotkanie na szlaku kultury wołoskiej12 000Województwo
Podkarpackie
Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Lokalnych Komańczy
Wilczy apetyt na kulturkę95 322FIO
Parafia
Prawosławna Pod
Wezwaniem
Opieki Matki Bożej
Karpackie WYSZYWANKY4 950Podkarpackie
Inicjatywy
Lokalne
Stowarzyszenie 50+
w Komańczy
Babcie, wnuczki, mamy…
razem tkamy i wyplatamy
6 000Województwo
Podkarpackie
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Łupkowa i Okolic
Harasymiada – na ścieżkach krainy
łagodności.
8 500Województwo
Podkarpackie
Łącznie:169 832

Wciąż czekamy na ocenę kilku ważnych wniosków projektowych… o wynikach będziemy informować.