Misja

Od blisko 30 lat zabytkowe tory Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w gminie Komańcza zarastają krzakami. Bezużyteczne marnieją w ziemi. Choć wszyscy w zasadzie zgodnie przekonują o potrzebie wykorzystania tego odcinka (Rzepedź-Smolnik) na cele związane z turystyką, to na samym torowisku właściwie niewiele się nie dzieje. W ciągu ostatnich kilku lat blisko 3 kilometry torowiska na odcinku Prełuki-Duszatyń regularnie było odkrzaczane przez wolontariuszy, członków Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Żbik-Komańcza” na potrzeby organizowanych corocznie w tym miejscu biegów. W 2018 roku trasą torowiska poprowadzono Bieg Niepodległości. Jesienią 2018 Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych w czasie dwóch akcji wykosiła trawy na stacji w Duszatynie i odkrzaczyła dalsze ok. 400 m do stacji w kierunku Smolnika. Wciąż ok. 11 km torowiska czeka na uporządkowanie.

Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest jedno z lokalnych Stowarzyszeń, które dziś jest członkiem naszej Fundacji. Powstała ona jako wyraz szerokiego frontu poparcia dla działań zmierzających do reaktywacji Kolejki Wąskotorowej oraz urządzenia wieloaspektowej atrakcji turystycznej w oparciu o zabytkowe tory naszej kolejki. Przy czym jest to inicjatywa mieszkańców i dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających naszą gminę. W ramach pierwotnej idei ma powstać przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzić będzie działalność w oparciu o prace swoich członków i na rzecz swoich członków, pracowników i lokalnej społeczności. Dlatego już na starcie fundamentem działalności naszej fundacji jest statut skonstruowany w oparciu o idee ekonomii społecznej, a Zarząd Fundacji wybierany jest w sposób demokratyczny i niezależny od Fundatorów. Rada Fundacji jest ciałem społecznym, który będzie sprawować nadzór merytoryczny oraz ustalać będzie kierunki jej rozwoju.

Planujemy reaktywować kolejkę wąskotorową na odcinku Rzepedź-Duszatyn, w dalszym części tego torowiska urządzić trzy szlaki drezyn rowerowych, oraz oznakować wokół kilka przygotowanych uprzednio przez Stowarzyszenie Sportowo-rekreacyjne „Żbik-Komańcza” trasy rowerowe. Całość dopełnić mają dwa parkingi niezmiernie potrzebne z uwagi na ruch turystyczny, który już dzisiaj stwarza niebezpieczeństwo na drogach publicznych i leśnych.

Najważniejsze działania zaplanowane na 2019 rok to:

  • odkrzaczenie całego torowiska,
  • ocena stanu technicznego,
  • przygotowanie dokumentacji,
  • oznakowanie głównego szlaku rowerowego,
  • ustawienie tablic informacyjnych.

Zarys koncepcji urządzenia Atrakcji Turystycznych w Gminie Komańcza na zamieszczonej poniżej mapie graficznie ilustruje plany wykorzystania torów BKL oraz urządzenia okolicznych szlaków.