Za nami

Komańcza otwarta przez cały rok – projekt zrealizowano dzięki współfinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert z turystyki w 2019 roku. W ramach działań projektowych zmodernizowano przebieg szlaku, który od dziś oznakowany jest wyłącznie po drodze leśnej szutrowej biegnącej wzdłuż torowiska bieszczadzkiej kolejki leśnej na odcinku Rzepedź-Duszatyn-Smolnik-Zubeńsko i łączy szlak czerwony z niebieskim. Wzdłuż szlaku rozmieszczono pięć tablic informacyjnych częściowo zastępując stare wymagające wymiany oraz ustawiono pięć słupków informacyjnych. Szczegółów można się dowiedzieć z ulotki o szlaku, dostępnych w punktach informacyjnych, Gminnym Ośrodku Kultury i wybranych sklepach oraz gospodarstwach agroturystycznych w gminie Komańcza .

Piknik Na Torach – impreza promująca idee reaktywacji kolejki wąskotorowej, utworzenia szlaków drezynowych oraz oznakowania szlaków rowerowych i pieszych w Gminie Komańcza.

Środki na realizację projektu zabezpieczyły lokalne organizacje pozarządowe i prywatne osoby. Działania czynnie wspierał Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy.

Podsumowanie projektu wg wydatków:

Wydatkowano na:Wartość:
Artykuły żywnościowe1 508,24 zł
Reklama125,00 zł
Ubezpieczenie213,74 zł
Nagrody6 162,00 zł
Transport 634,00 zł
Kuchnia Polowa500,00 zł
Energia elektryczna600,00 zł
Artykuły biurowe100,00 zł
Sanitariaty200,00 zł
Zabezpieczenie medyczne450,00 zl
W sumie:14 092,98zł

Podsumowanie projektu wg środków:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy
z tego na poczet realizacji zabezpieczono ze środków prywatnych
5 822,98 zł
1 220,98 zł
Darowizny1 850,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury1 500,00 zł
Spółdzielnia Socjalna „Nad Wisłokiem”500,00 zł
Stowarzyszenie 50+ w Komańczy200,00 zł
Stowarzyszenie Sportowo-rekreacyjne Żbik-Komańcza200,00 zł
KGW Czystgarb429,00 zł