Piknik Sportowy

W ostatnią sobotę 2019 roku, w dość w trudnych zimowych warunkach, udało nam się spotkać na Pikniku sportowym we wsi Smolnik. Kilkunastu zapaleńców rowerowych reprezentowanych głównie przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Żbik-Komańcza na swoich wspaniałych maszynach udowodniło, że pedałować można w każdych warunkach!

Gorzej to wyglądało, na torach. Z uwagi na duże opady śniegu torowisko było zupełnie zasypane. Udało nam się wspólnym wysiłkiem udrożnić kilkaset metrów torów, co w zupełności wystarczyło, aby dobrze się bawić! Dla uczestników przygotowaliśmy ognisko i ciepły poczęstunek. Zamieć śnieżna sprawiły, że ostatecznie Piknik zakończył się w Zagrodzie Chryszczata, która mieści się tuż przy kolejowym trójkącie w Smolniku.

Tego samego dnia wieczorem w ramach promocji projektu ale także w poszukiwaniu przyszłych współpracowników przed szerokim gremium dwóch organizacji: Stowarzyszenia 50+ oraz Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Żbik-Komańcza udało nam się przedstawić prezentację dotyczącą projektu i dalszych planowanych działań oraz możliwości współpracy i pracy na rzecz Fundacji Torem Osławy.

W czasie rozmów przy ognisku zainteresowani tematem ożywienia torowiska dowiedzieli się o tym, że kolejne podmioty wyraziły chęć przystąpienia do naszej Fundacji. Liczą na współpracę z nadzieją na ożywienie turystyczne w regionie za sprawą drezyn i kolejki wąskotorowej. Na styczeń planowane jest połączone zebranie Rady i Zarządu Fundacji, na którym decydować będziemy m.in o przyjęciu nowych członków oraz planowanych działaniach na rok 2020.

Nasz zimowy Piknik sportowy jest zwieńczeniem działań, które umożliwiły nam fundusze pozyskane od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W ramach projektu realizowanego z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych zakupiliśmy komputer, namiot oraz sfinansowaliśmy budowę prototypu drezyny rowerowej, o której już pisaliśmy.