Čiernohronská železnica.

W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy na Słowację w celem przetestowania drezyn rowerowych. Jeszcze w tym roku mamy zamiar nabyć 1-2 drezyny do celów promocji ale także na potrzeby własne fundacji. W ramach planowanego spotkania omawiać także będziemy możliwość zamówienia ok. 20 drezyn z realizacją w pierwszej połowie przyszłego roku.