Nowe tory w Komańczy

Dawno temu, jeszcze w czasach przed korona wirusem mieliśmy w planach ustawić ekspozycję, która będzie przypominała lata świetności kolejki wąskotorowej i promowała pomysł jej reaktywacji jako atrakcji turystycznej. Niestety z wielu powodów udało nam się to dopiero w ostatni piątek. Z kilku lokalizacji ostatecznie wybraliśmy sąsiedztwo dworca PKP Komańcza, gdzie za zgodą gminy nasza ekspozycja znalazła swoje miejsce. Ułożyliśmy wspólnym wysiłkiem dwie szyny oraz kilkanaście podkładów, które przypominają bocznicę kolejową. Na przygotowanych torach ustawiliśmy wagoniki kłonicowe z dłużycą oraz naszą drezynę. W pracach udział wzięło kilkanaście osób związanych z lokalnymi organizacjami skupionymi wokół naszej Fundacji. Ekspozycję jeszcze w tym tygodniu uzupełni duża tablica informacyjna. Znajdzie się nań miejsce na rys historyczny oraz informacje związane z planami reaktywacji torowiska.

Przygotowanie ekspozycji było możliwe dzięki wsparciu kilku podmiotów i zaangażowaniu lokalnych społeczników. W tym miejscu wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w przedsięwzięciu.

Podziękowania należą się także:

  • Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej za użyczenie oryginalnego taboru, który służył w czasach świetności Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej do zwożenia dłużycy z Lasów Państwowych do kombinatu drzewnego w Rzepedzi.
  • Firmie Budimex, która zorganizowała transport taboru.
  • gminie Komańcza, za pomoc w pozyskaniu materiałów i realizacji przedsięwzięcia.

W ostatnich dniach wpłynęło do nas pismo, w którym Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie p. Grażyna Zagrobelny pisze: „że przekazanie torowiska stworzy dla Fundacji formalno-prawne warunki do ubiegania się o środki pomocowe, do przygotowania i wykonania inwestycji a docelowo pozwoli na wznowienie ruchu turystycznego na trasie Rzepedź-Smolnik.” I dalej: „że istotnym efektem działań podjętych przez Fundację i samorząd gminy Komańcza, będzie także rozwój turystyczny i gospodarczy regionu a także zabezpieczenie i odnowienie zabytkowego układu komunikacyjnego” Trudno się z powyższym nie zgodzić. Dziękujemy p. Dyrektor za wnikliwą i jak najbardziej właściwą opinię w tej sprawie. Rada Fundacji zgadza się z całością tej oceny i wierzy, że dzięki współpracy lokalnych organizacji i samorządu możliwa będzie reaktywacja torowiska i utworzenie nań atrakcji turystycznej z korzyścią dla lokalnej społeczności i całego regionu.