Krajowy Plan Odbudowy

W ramach konsultacji społecznych a przede wszystkich w wyniku współpracy samorządu Gminy Komańcza i Cisna udało się wpisać do Krajowego Planu Odbudowy zadanie pt.: Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze łączące tradycje religie i ludzi „Szlak Wielkich Polaków – Papież i Kardynał”

Projekt zakłada utworzenie Szlaku Śladami Dwóch Kardynałów (Jan Paweł II, Stefan Kardynał Wyszyński) na odcinku Wisłok Wielki – Komańcza – Duszatyn- Cisna –Wetlina celem budowy dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością, w tym szlaków turystycznych, wiat wypoczynkowych, małej architektury, infrastruktury wspierającej transport niskoemisyjny, aplikacja mobilna stanowiąca przewodnik turystyki religijnej. Środki zarezerwowane na realizację projektu: 40 mln. zł
Trzy zadania ujęte w ramach ww. projektu dotyczą bezpośrednio gminy Komańcza.:
– Zadanie nr 3: Remont Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy,
– Zadanie nr 5: Rewitalizacje leśnej kolejki wąskotorowej,
– Zadanie nr 8: Zaadaptowanie niewykorzystanego budynku przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Centrum Dialogu Społecznego.
Zadania dotyczące gminy Komańcza oszacowano na 21 mln. zł

To dopiero przymiarki do środków unijnych. Mamy jednak nadzieję, że ostateczna kwota przeznaczona na „Rewitalizację leśnej kolejki wąskotorowej” będzie wystarczająca by przywrócić do życia i utworzyć atrakcję turystyczną w naszym regionie!

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego.